อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม

สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม

พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

รอบรั้วนราธิป

รอบรั้วนราธิป รอบรั้วนราธิป

 
ระเบียบการ (แผนกอนุบาล) พิมพ์ อีเมล์

ระเบียบการโรงเรียนนราธิปพิทยา (แผนกอนุบาล)

การรับสมัคร
รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง ไป-กลับ
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - อนุบาลปีที่ 3
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (พร้อมนำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย)
สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา (พร้อมนำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย)
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
นักเรียนใหม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ก่อนเปิดเทอม***

การจำหน่ายนักเรียน
จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
ไม่มาชำระค่าเทอม ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้
ขาดเรียนเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน โดยมิได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
ภาคเรียนแบ่งเป็น 2 ภาค
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเรียนประมาณวันที่ 12 พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มเรียนประมาณวันที่ 1 พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี
เวลาเรียน
เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 14.30 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการและในกรณีที่เห็นสมควร)
เวลาอาหาร
10.00 น. อาหารว่าง
11.00 น. อาหารกลางวัน
14.30 น. อาหารว่าง
การเจ็บป่วย
ถ้านักเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อ ให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปรกติ
ถ้านักเรียนป่วยมาก จะให้ผู้ปกครองมารับกลับ
ถ้านักเรียนป่วยเพียงเล็กน้อย มีห้องพยาบาลพัก และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
การรับนักเรียนกลับด้วยตนเอง
จะต้องนำบัตรประจำนักเรียนมาด้วยทุกครั้ง
ผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.
นอกจากผู้ปกครองแล้ว ผู้อื่นที่มารับจะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนแก่ครูเวรทุกครั้งที่มารับ
ทางโรงเรียนจะไม่ให้เด็กนักเรียนกลับบ้านกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดง
ถ้าบัตรสูญหายหรือฉีกขาด กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทันที
ผู้ปกครองจะต้องดูแล - รักษาบัตรให้ดี ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีผู้นำบัตรมาแอบอ้างรับนักเรียน
ข้อห้าม
ห้ามมิให้เด็กนักเรียนใส่ของมีค่า และนำของเล่นมาโรงเรียน ถ้าเกิดสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
เครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียนชาย
เสื้อสีขาวคอปกฮาวาย ลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน
ขาว เหลืองและดำ แขนสั้น ผ่าหน้าติดกระดุม เอวจั๊ม อกเสื้อด้านซ้ายติดกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยไหมสีแดง อกเสื้อด้านขวาปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีแดง
  กางเกงลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและ
ดำ ด้านข้างซ้ายติดซิป ด้านข้างขวาติดกระเป๋า ขอบเอว กางเกด้านหลังใส่ยางยืด
รองเท้านักเรียน หนังสีดำหุ้มส้น ถุงเท้าสีขาว รองเท้าพละ ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว (รองเท้า-ถุงเท้า กรุณาเขียนชื่อให้เรียบร้อย)
 
เครื่องแบบนักเรียนหญิง
เสื้อ สีขาวคอปกฮาวาย ลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ แขนสั้น ผ่าหน้าติดกระดุม เอวจั๊ม อกเสื้อด้านซ้ายติดกระเป๋า ปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยไหมสีแดง
อกเสื้อด้านขวา ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีแดง
  กระโปรงจีบรอบตัว ลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ ด้านข้างซ้ายติดซิป ด้านข้างขวาติดกระเป๋า
รองเท้านักเรียน หนังสีดำหุ้มส้น ถุงเท้าสีขาว รองเท้าพละ ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว (รองเท้า-ถุงเท้า กรุณาเขียนชื่อให้เรียบร้อย)
เครื่องใช้
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง สบู่ หวี 1 เล่มรองเท้าแตะ 1 คู่ (ของใช้ทุกชิ้นกรุณาเขียนชื่อให้เรียบร้อย)
นำมาในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
ชุดนอนนักเรียน 1 ชุด (เป็นเสื้อ – กางเกงขายาว) นำมาเอาด้วย และเอากลับทุกวันศุกร์
เครื่องนอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว และถุงผ้า ผ้ากันเปื้อน ทางโรงเรียนมีจำหน่าย
ของเหล่านี้จะรวมมอบให้ผู้ปกครองในตอนเย็นวันศุกร์เพื่อซักฟอก และนำกลับมาในตอนเช้าวันจันทร์
(ชุดว่ายน้ำขอให้ผู้ปกครองจัดใส่มาพร้อมถุงผ้าด้วย)
 
หมายเหตุ
*** หากท่านผู้ปกครองมีกิจธุระจำเป็น มารับเด็กนักเรียนไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดโปรดแจ้งให้ฝ่ายธุรการทราบ เพื่อจัดครูดูแลนอกเวลา และขอความกรุณาช่วยจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับครูที่ดูแลด้วย (ชั่วโมงละ 40 บาท หลังจาก 17.00 น.)
*** กรณีที่ผู้ปกครองชำระค่าอุปกรณ์และค่าเล่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
***** ผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงลาออกหลัง วันที่ 30 เม.ย. จะต้องชำระค่าเล่าเรียนของปีการศึกษาใหม่*****