กิจกรรมพุทธบุตร ประถมฯต้น (19 ก.ค.54) พิมพ์ อีเมล์

          ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ณ ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียนโดยได้นิมนต์พระอาจารย์มาแสดงธรรมเทศนาแก่นักเรียน

DSCF6479.JPG
DSCF6487.JPG
DSCF6494.JPG
DSCF6496.JPG
DSCF6501.JPG
DSCF6507.JPG
DSCF6509.JPG
DSCF6510.JPG
DSCF6512.JPG
DSCF6513.JPG
DSCF6514.JPG
DSCF6519.JPG
DSCF6522.JPG
DSCF6524.JPG
DSCF6525.JPG
DSCF6530.JPG