Back to Top

 

โรงเรียนนราธิปพิทยา

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้

รับสมัครนักเรียนอายุ 2 - 12 ปี  ชั้นเตรียมอนุบาล - ประถม 6

เรียนภาคภาษาอังกฤษ (ESC) และภาคปกติ

โทร. 02-733-7111-2

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ระดับเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษา

  • รอบที่ 1 เดือนมีนาคม เรียนวันที่ 5 – 30 มี.ค. 2561

  • รอบที่ 2 เดือนเมษายน เรียนวันที่ 2 เม.ย. – 1 พ.ค. 2561

*ค่าใช้จ่าย 3,700.- บาท (ประถมค่าอาหาร 800.- บาท)

**สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร. 02-733-7111-2